Escola Decroly de Barcelona - A teatre, treballem el ritme, l’actitud i el moviment a partir de la dansa.

 

La classe de l’Ermitage ha ballat diferents estils musicals per tal de conèixer-los, d’identificar-los i diferenciar-los amb d’altres estils. Han sentit rumba catalana, sardana, vals, hip-hop, conga i rock and roll.
A partir dels diferents estils hem treballat diferents maneres de ballar, segons el seu ritme, els passos que els caracteritzen i l’actitud que adoptem amb la música que sentim. És a dir, amb el vals ballaven elegants i tranquils, amb la conga estaven desinhibits i de festa, amb el rock and roll ballaven contents, amb la rumba catalana amb força i sentiment, amb el hip-hop es mostraven reivindicatius i amb la sardana es respirava germanor.
També hem observat, que depèn de la música que ballem ens organitzem en l’espai i amb els altres de forma molt diversa. Així doncs, quan ballem una sardana ens col•loquem en rotllana, quan ballem una conga anem en fila, si ballem un hip-hop estem sols però coordinem els nostres moviments amb d’altres companys per fer el mateix, quan ballem vals i rock and roll ballem en parelles tot i que de forma molt diferent, etc.
Un cop treballats tots aquests aspectes, hem jugat al joc de l’estàtua. Aquest joc consisteix en moure’s molt quan sona la música i parar quan no sona. Per tant, al sonar la música havien de ballar; segons l’estil musical, i quan parava s’havien de quedar molt quiets.Ha estat molt divertit!
17 de febrer 2014