Escola Decroly de Barcelona - ATENCIÓ I ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DECROLY

 

A l’escola Decroly entenem que cada nen i nena és diferent i, de la mateixa manera que el nostre procés d’ensenyament - aprenentatge parteix dels seus interessos, també volem tenir present la seva realitat i les seves necessitats, ja siguin educatives o personals.
Creiem que per a que un/a nen/a pugui aprendre i créixer com a persona, abans de res, necessita estar i sentir-se bé; sobre tot sentir-se estimat/da i valorat/da.
Per aquest motiu l’escola disposa d’un servei d’Atenció i Orientació Psicopedagògica que té els següents objectius:

# Detectar alguna necessitat educativa, conductual o emocional. En aquests casos, l’escola avisaria a la família del que s’ha observat, per tal de decidir quins podrien ser els següents passos a seguir.

# Exploració primerenca, en la qual la psicòloga de l’escola pot passar algunes proves d’screening (*) als alumnes i/o als mestres, fer un seguiment amb el professorat i observar a l’alumne/a en diferents contextos, per tal de detectar possibles necessitats educatives especials.
És important tenir en compte que no es fan diagnòstics donat que s’efectua en el marc escolar, i no en el marc d’una exploració exhaustiva. A partir d’aquesta exploració es fa un resum de les principals conclusions que s’extreuen i de possibles hipòtesis de necessitats, així com recomanacions a seguir per tal de finalitzar el procés adequadament.
Aquesta exploració primerenca pot ser sol•licitada per la família o bé recomanada per l’escola, però no es durà a terme sense el consentiment de la família.

# Derivació, coordinació i seguiment amb centres externs, públics i privats. L’escola estudia cada cas i recomana diferents centres adequats per a cada alumne (no és el mateix la intervenció d’unes altes capacitats, que un trastorn d’aprenentatge, que una situació emocional familiar complexa).
Un cop s’inicia la intervenció amb qualsevol centre extern, l’escola s’ofereix a;
- Ajudar al centre extern a fer l’exploració i donar informació escolar, personal i social sobre el/la nen/a, ja que està a l’escola moltes hores.
- Informar sobre la metodologia de l’escola, ja que pot influir en els resultats d’algunes proves i en la posterior intervenció, especialment en les reeducacions psicopedagògiques de l’etapa infantil i del cicle inicial.
- Fer seguiment i coordinació entre escola i centre extern, per tal de treballar conjuntament i garantir una millor evolució de cada alumne/a.

# Atenció a la Diversitat a l’aula i fora de l’aula. Es duen a terme una sèrie d’adaptacions escolars, així com pautes i protocols d’actuació, per tal de facilitar el procés d’aprenentatge i una bona evolució a l’escola. D’aquesta manera també afavorim la seva autoestima, ja que el/la nen/a se sent comprès i acompanyat.
Aquestes es proporcionen tant a alumnes amb Necessitats Educatives Especials (Trastorns del llenguatge, Trastorns de conducta, Retards del desenvolupament, etc.), com a alumnes que en algun moment puntual necessiten d’algun suport o atenció per un endarreriment o situació personal emocional que els està afectant.

# Reforç de continguts escolars fet pels diferents mestres de l’escola, en coordinació amb el/la tutor/a i la psicòloga per tal de consensuar eines i objectius.

(*) són proves orientatives que aporten informació rellevant i poden detectar factors de risc que suggeririen una intervenció.
5 de febrer 2014