Escola Decroly de Barcelona - Casino en anglès

 

No hi ha millor manera que repassar per un examen jugant al Casino! Primer, hem de decidir si la frase és correcta o no. Si és correcta, la deixem com està i sinó hem de corregir-la. Després, hem de fer apostes. Per començar, tots tenim 100 €, però, pots acabant sent milionari o quedar-te sense res. Tot i que, en aquest últim cas, la banca sempre ens pot deixar 20€, per després tornar-li amb un 10% d'interès.
Place your bet!

18 de maig 2016