Escola Decroly de Barcelona - Com fem els balls de Carnestoltes

 

A Educació Física ballem i preparem la coreografia de Carnestoltes!
La proposta per a realitzar el ball de Carnestoltes ha anat encaminada a que fossin els i les mateixes alumnes qui inventessin i elaboressin la seva pròpia coreografia.
Amb els cursos més petits es va anar recollint passos que ells i elles espontàniament feien durant els jocs amb música i es van anar configurant en una coreografia. D’una nena va sortir la idea de ballar conjuntament Pau Vila i Ferrière i a tothom ens va semblar molt bona idea! Ens agrada fer coses conjuntes.
Amb els cursos més grans es va dividir el grup classe en 5 grups de 5 participants i cada subgrup va crear una petita coreografia, on cada component del grup havia d’aportar un moviment que els altres havien de copiar. Si era un pas que els altres no podien fer havien de proposar una alternativa que s’assemblés, no calia que tothom fes el mateix però sí que tothom havia de sumar i tothom havia de ballar.
En el curs de L’Ermitage cada subgrup va ballar la seva coreografia i conjuntament van ballar tots junts la coreografia que havia creat un subgrup (on un component estava repartir per cadascun dels altres quatre subgrups), d’aquesta manera van tenir moments de subgrup i moments de gran grup.
La classe de Mn. Bosch es van proposar un bon repte: aprendre tothom la coreografia de tots els subgrups! Així doncs, després que cada subgrup creés la seva coreografia els hi van ensenyar a la resta del grup classe alhora que tothom s’aprenia les altres coreografies. El resultat final: una coreografia gran creada per tots/es els i les alumnes.
La intenció és que sigui el propi alumnat qui agafi responsabilitats i s’impliqui en el seu procés d’aprenentatge, i que el docent assumeixi un rol de guia i acompanyant. Darrere d’això, hi ha un paradigma educatiu que aposta, no tant per un resultat coreogràfic-estètic brillant, sinó pels valors que es treballen amb aquesta manera d’aprendre. I és que l’aprenentatge cooperatiu és una filosofia de vida que ens ajuda a educar per a la vida en valors com el respecte, l’adaptabilitat, el cedir, l’empatia, la tolerància, etc. En aquest sentit, aquesta unitat didàctica de ball i coreografia ha estat un mitjà excel·lent per aconseguir situacions on poder treballar aquests valors.

24 de febrer 2016