Escola Decroly de Barcelona - Compartint lectures a la Biblioteca

 

A l’estona a Biblioteca, a més de treballar la lectura silenciosa on cada alumne tria lliurement un llibre o revista i el llegeix per a ell mateix, també practiquem la lectura expressiva.
Hi ha moments en què la mestra es mostra com a model i llegeix un àlbum il·lustrat als alumnes. També aprofitem per a treballar la comprensió. Activem els coneixements previs: llegim el títol i imaginant què passarà, mirem la il·lustració de la portada i imaginem qui serà el protagonista, o observem les guardes de l’àlbum que també ens donen informació sobre la història.
Altres vegades, alguns alumnes, per iniciativa pròpia, els agrada compartir amb els seus companys aquells contes o llibres que els agraden més. Per això el dia de Biblioteca llegeixen aquell conte o aquell fragment de llibre que s’han preparat prèviament.
Aquestes estones ens permeten, per un costat, treballar aquelles habilitats pròpies de la lectura expressiva, com ara l’entonació, el to de veu, el ritme..., i per un altre costat, compartir i contagiar els alumnes el gust per la lectura.
13 de febrer 2017