Escola Decroly de Barcelona - Construcció d´un circuit elèctric

 

Per poder realitzar el treball, han utilitzat una caixa de cartró, cable elèctric, una pila, una resistència (bombeta, sirena, ventilador...) i material per decorar la caixa.
En primer lloc, han distribuït, enganxat i han posat una xinxeta a tots els noms i banderes dels països. A continuació, han cablejat les respostes correctes.
Finalment han connectat la pila amb la resistència que havien escollit els alumnes i amb els cables que ens permeten jugar.
Ens ha quedat un treball molt divertit!!!
16 de maig 2013