Escola Decroly de Barcelona - Construïm la línia del temps

 

Els nens i les nenes de la classe de Sant Francesc han fet una línia del temps per a la classe, per poder situar les diferents èpoques que han anat treballant durant el curs.
Quan vam fer les conferències dels tipus de cases un grup va escollir les cases romanes i les van situar en el temps (des del segle VII a.C fins al segle V d.C). Se’ls hi va explicar quin era el significat del naixement de Crist i que aquest any seria l’any 0.
El fil conductor de les colònies va ser la prehistòria, per això van buscar informació i vam poder situar que el final de la prehistòria va ser l’any 3.000 a.C, moment en el que es descobreixen les primeres escriptures.
També, els alumnes van voler situar l’any del seu naixement (2004 i 2007) i també el de la senyoreta.
El que més va costar va ser decidir en quin any iniciàvem la línia del temps i després les proporcions on calien situar les diferents dates. Per això, vam haver de mesurar la línia del temps de la classe (7 m i 7 dm).
La Caterina va donar una idea: 1.000 anys podien correspondre a 3 dm o 30 centímetres com la mesura del nostre regle. Tots els alumnes hi van estar d'acord i vam començar pel final de la línia del temps, que és l’any actual (2016) i una miqueta abans vam marcar l’any 2000 d.C. A partir d’aquest punt vam començar a fer línies de 30 dm per marcar l’any 1000 d.C, l’any 0, l’any 1000 a.C, l’any 2.000 a.C i l’any 3.000 a.C.
A continuació vam escriure i situar les diferents èpoques: la Prehistòria i l’època Romana i a més l’any dels naixements dels alumnes.
En aquestes fotografies podeu veure com ho vam fer.

13 d'abril 2016