Escola Decroly de Barcelona - Dep. Psicopedagògic

 

A l’escola Decroly entenem que cada nen/a és diferent i, de la mateixa manera que el nostre procés d’ensenyament - aprenentatge parteix dels seus interessos, també volem tenir present la seva realitat i les seves necessitats, ja siguin acadèmiques o personals. (+)
5 de febrer 2014