Escola Decroly de Barcelona - El joc és descoberta

 

Al llarg d’una setmana, els nens i nenes d’Anna Rubiés, van compartir descobertes amb la Karina, l’alumna de pràctiques que els ha estat acompanyant al llarg d’aquest curs.
La Karina va voler mostrar-los un món de possibilitats a través del joc amb la llum negra i la pintura fluorescent. Primer, van experimentar les possibilitats que aquesta oferia mitjançant el propi cos i l’aliè.
Van pintar-se els uns als altres i van descobrir i descobrir-se a la foscor: “em brilla el nas”, “mireu què passa!”, “algú vol que el pinti?”.
Un descobriment que, seguidament, va portar-los a experimentar en el pla, tot pintant amb les pròpies mans.
L’endemà, la Karina va mostrar-los noves possibilitats de joc amb la llum negra. Els va regalar un preciós moment de narració de contes amb titelles que, posteriorment, els va conduir a explorar les possibilitats dels materials i objectes que tenen a la seva classe. Una descoberta cap a món teatral, creatiu i imaginatiu, tant com a espectadors, com a creadors de les seves pròpies històries.
El joc com a element clau en l’activitat lliure, on els infants escullen lliurement la durada i la forma que li volen donar. El joc com a eina de construcció i de creació de coneixement a través de la descoberta i l’espontaneïtat. El joc com a aplicació dels instints naturals que permet desenvolupar la imaginació, la imitació i l’organització. I, sobretot, el joc com a fenomen col·lectiu i auto educador.
19 d'abril 2017