Escola Decroly de Barcelona - Laboratori-Innovació

 

L’aprenentatge globalitzat i significatiu, el respecte al ritme evolutiu dels infants, la importància de l’entorn i rol del mestre són les característiques bàsiques de les pedagogies actives. Verónica Antón ens va parlar de totes elles desde la perspectiva del desenvolupament emocional. (+)
22 de febrer
El procés de la sorpresa a l’educació infantil: de l’interès a l’observació i de l’observació a l’interès. (+)
15 de febrer
Avui hem assistit a l'acte de presentació “Educació 360. Educació a temps complet” que ha tingut lloc al CCCB de Barcelona. (+)
29 de gener
Perquè el mètode Decroly no contempla l’aprenetatge de la lectura i l’escriptura abans dels sis anys? (+)
25 de novembre 2017
Raons pedagògiques de la riquesa que aporta als infants treballar amb el pinzell sobre el pla verical. (+)
2 de novembre 2017
Participem al segon Fòrum d'inrtercanvi d'experiències pedagògiques decrolynianes de Brussel·les. (+)
11 d'octubre 2017