Escola Decroly de Barcelona - Exploració motriu i sensorial a Educació Física

 

L’estructura de la sessió mitjançant espais d’experimentació motriu i sensorial és un recurs que fem servir de tant en tant a les sessions d’educació física. En aquestes sessions els nens i les nenes circulen lliurement i destinen el temps que necessiten a cada espai amb l'objectiu de provar les diferents possibilitats motrius i sensorials que el material els ofereix.
Amb l’ús de les xanques, s’afavoreix el control i l'augment de l'adquisició de postures equilibrades que permeten el desplaçament.
Realitzant pressions amb la Fitball, s’estimula el sentit propioceptiu amb l’augment de la consciència global del propi cos i la millora del to muscular.
Saltar a corda és un exercici motriu i coordinatiu prou complex que requereix de control corporal, una percepció espai-temporal precisa i una coordinació correcta de peus i mans.
Utilitzem recipients de detergent tallats per la meitat per realitzar llançaments i recepcions de pilotes de tennis, explorant la lateralitat i exercitant la dominància manual i ocular.
La cistella i pilota de Korfbal permet, a més d’apropar a l’alumnat un esport minoritari al nostre país, el maneig i la manipulació de material divers, de la percepció de l’espai i l’adequació del llançament a un blanc.

29 de novembre 2019