Escola Decroly de Barcelona - Exposició de Federico García Lorca

 

L’estiu passat es van complir 80 anys de l’assassinat de Federico García Lorca. Per això, a les classes de Llengua Castellana dels cicles mitjà i superior hem realitzat una exposició al voltant de la figura d’aquest poeta.
Els nens i les nenes de la classe de Sant Francesc han treballat la poesia “Árboles” i, organitzats ens grups, l’han representada de diferents maneres: escrivint, dibuixant, fent un cal·ligrama, amb fotografies, amb titelles, recitant, fent gestos i fent una stopmotion.
La classe de Millet s’ha encarregat d’exposar diferents poemes de Lorca. Cada grup ha triat una poesia i la manera de representar-la, utilitzant diferents tècniques d’expressió.

Els alumnes de L’Ermitage, treballant en grup, han cercat informació sobre la vida del poeta i després han dissenyat i creat una infografia amb l’ajuda de les tabletes.
I per últim, la classe de Mn Bosch ha realitzat un treball sobre la mort de Lorca, buscant informació i exposant-la en forma d’infografia, dissenyada i creada per ells mateixos mitjançant les tabletes.
Aquest taller, a més d’ajudar a desenvolupar diferents capacitats comunicatives i socials, ha permès que els alumnes puguin conèixer aquest gran autor de la literatura espanyola i la seva obra, i que s’apropin a un episodi de la nostra història, la Guerra Civil.
24 de gener 2017