Escola Decroly de Barcelona - IDEARI

 

1. Trets definidors de l’Escola Decroly:

L’ideari de l’Escola està basat en els principis de la pedagogia decrolyana, la catalanitat cultural i la confessionalitat catòlica.

L’opció d’adoptar o adaptar al nostre context català el mètode Decroly aplicat amb èxit pel seu creador, és sens cap mena de dubte, el tret definidor més clar que tenim.

Oferim una educació integral mitjançant el model de pedagogia activa elaborat pel Dr. Decroly i introduït a l’escola catalana pel nostre fundador, Mn, Josep Mª Bosch.

Els principis de la pedagogia decrolyana estan basats en el globalisme de la percepció infantil, al que s’afegeix l’interès i la motivació de l’infant per tot allò que l’envolta.

Globalització i interès estructuren la programació de les activitats pedagògiques en base a la interdisciplinarietat de les matèries (centres d’interès) i el mètode científic (observació de la realitat, associació d’idees i expressió de continguts). En aquest sistema, àmpliament experimentat a la nostra escola al llarg de més de cinquanta anys, hi ha una constant reflexió sobre el treball didàctic respecte a la realitat canviant i l’evolució de la societat. Resumint, la nostra pedagogia general té uns principis bàsics, però la nostra didàctica és flexible.

La nostra Escola està arrelada plenament a la realitat natural, social, històrica, lingüística i cultural de Catalunya.

En la mesura que som una col·lectivitat diversa, fem un oferiment respectuós de formació de la religió catòlica, això sens perjudici del dret constitucional de tothom a que li sigui respectada la seva llibertat de consciència i la seva intimitat en relació a les seves conviccions morals i ideològiques.

2. Aplicació del mètode

El binomi realitat - vida, entès com a educador, ocupa un lloc decisiu en l’acció educativa global de l’Escola en Educació Infantil i Educació Primària.
A la nostra Escola la font de tot aprenentatge és la realitat; la classe és un medi educatiu ple de vida i està allà on es trobi quelcom que interessi a l’infant. L’Escola és una comunitat, basada en la convivència, on es respecta l’activitat espontània de l’infant

EDUCACIÓ INFANTIL

La visió no analítica de les coses, dels fets i dels esdeveniments, - globalisme de la percepció infantil - és la base de treball de les activitats en aquests nivells.
Es treballen els següents aspectes:

• creació d’hàbits
• observació directa de les coses, i dels elements que ens envolten, presentades en forma de sorpreses
• centres d’interès ocasionals
• manualitats: teler, fusteria, cura dels animals i de les plantes
• teatre
• educació musical
• introducció a les nocions d’espai i temps per mitjans a l’abast dels petits: Itineraris damunt la sorra, dibuixos d’intempèries, pèndol – rellotge, àlbum de classe, càrrecs de classe...

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

El mètode Decroly parteix de que la base de l’interès dels infants està inicialment en cobrir les necessitats de tot ésser humà, així que s’han definit aquests quatre centres d’interès:
• nodrir-se (l'alimentació)
• lluitar contra les intempèries
• defensar-se
• treballar

Aquests quatre centres d’interès, que determina el Dr. Decroly com els essencials pel desenvolupament de la vida humana i que constitueixen el “Programa d’idees associades”, són estudiats, al llarg del curs d’una forma interdisciplinària, sota els següents punts de vista:
• l’infant davant el seu organisme
• l’infant davant els animals
• l’infant davant els vegetals
• l’infant davant els minerals
• l’infant davant la societat
• l’infant davant l’univers