Escola Decroly de Barcelona - La importància de la pintura amb cavallet

 

A l’etapa de l’educació infantil, és interessant realitzar els treballs amb pintura, aquarel·la o collage, sobre cavallet. Això respon a què el plà vertical és el mateix que el de la realitat cosa que permet a l’infant veure millor allò que està dibuixant. Per altra banda és més conscient de la densitat del material que està utilitzant: la pintura o l’aquarel.la requereixen una presició motriu diferent a l’hora de mullar el pinzell. De la mateixa manera la cola blanca és més densa, i per tant els moviments a nivell de pinça fina que ha d’executar seran a la força diferents als de la pintura.
El treball sobre el cavallet facilita doncs tota aquesta tècnica d’ús del pinzell alhora que fa que el nen/a sigui més conscient de la quantitat de líquid que hi ha al pinzell quan el mulla, ja que la vericalitat l’ajuda a veure si hi ha regalims.
.
.
És important que a l’Infant li agradi dibuixar, si li agrada dibuixa i si dibuixa, mica en mica va fent progressos. El dibuix així com el collage, no és res més que una forma d’expressió, per tant serà lliure sempre que no es tracti d’un element concret, derivat d’una observació.
2 de novembre 2017