Escola Decroly de Barcelona - Laboratori

 

L’àrea de Laboratori afavoreix la transversalitat d’àrees i les activitats més experimentals del mètode. La possibilitat de visitar l’escola Ermitage de Brussel·les i compartir experiències amb mestres d’allà ens va inspirar per construir aquest nou projecte.
A la classe de laboratori es treballen continguts relacionats amb l’àrea d’observació, de càlcul i de llengua. L’alumne consolida per mitjà de la pràctica alguns dels continguts teòrics explorant el terreny de la construcció, el disseny, la manipulació, la pintura o la tecnología. Així,al laboratori es duen a terme activitats com la construcció d’una màquina simple, l’elaboració de jocs Decroly, la creació de projectes pel pati de l’escola, etc.
El laboratori es fa una hora per setmana i es treballa amb mig grup, per tal d’aprofitar al màxim l’estona i que tots els alumnes passin per la part pràctica de manera real.

7 de novembre 2019