Escola Decroly de Barcelona - L'anglès a l'escola

 

A l’escola introduïm l’anglès a l’últim curs de l’etapa d’educació Infantil, P5, i el treballem a nivell oral a través dels contes, les cançons, l’observació del temps i l’expressió dels sentiments. Es creen situacions d’aprenentatge relacionades amb l’entorn proper dels alumnes, les observacions ocasionals i les sorpreses que es treballen a classe.

Pel que fa a l’etapa d’educació primària, a cicle inicial l’anglès es treballa inicialment a nivell oral per anar introduint el llenguatge escrit a un nivell molt senzill referent a vocabulari i estructures gramaticals. Al cicle mitja i superior, es treballa tant a nivell oral com escrit. La metodologia emprada es activa i motivadora pels alumnes, aprenent a travès dels jocs, cançons i dramatitzacions. Els continguts estan estretament relacionats amb les observacions i centres d’interès que es treballen a classe.

A part de l’assignatura d‘anglès, a l’escola volem potenciar l’aprenentatge de la llengua estrangera a través d’altres assignatures, com ara l’informàtica. Des del primer curs del cicle mitjà, els nostres alumnes tenen una hora d’informàtica en grups flexibles. Aspecte que facilita molt el treball individualitzat i ajuda a atendre les necessitats de cada alumne. En aquest espai es treballa per racons. Cada racó, té com a objectiu reforçar la comprensió i l’expressió de la llengua fent servir les eines que ens porporcionen les noves tecnologies. Trobem els racons de “ listening”, “speaking”, “reading”, “writing”, “computers” i “games”.

15 d'abril 2013