Escola Decroly de Barcelona - Les persones que juguen juntes se senten bé juntes (Loos, 1989)

 

És a finals de quart i, sobretot, a cicle superior quan el nostre alumnat s’endinsa en la pràctica i coneixement de diferents esports, ja siguin individuals (com l’atletisme, la gimnàstica, l’esgrima, etc.) o col·lectius (com el futbol, l’handbol, el beisbol, etc.).
És en aquestes edats, i no abans, quan els infants han desenvolupat part de les habilitats motrius suficients per poder aprendre els trets tècnics i tàctics concrets de cadascun dels esports proposats. Aquestes habilitats motrius juntament amb les habilitats personals ens permeten treballar en base a tres objectius específics:
Continuar desenvolupant al màxim les competències motrius i coordinatives, la condició física i la cura del cos pròpies de cadascun dels infants.
Promoure amb la pràctica dels diferents esports proposats, la interiorització dels valors derivats de la cultura de pau: solidaritat, cooperació, respecte, llibertat, responsabilitat, diàleg, tolerància, etc.
Dotar als nens i nenes dels coneixements suficients perquè puguin transferir la pràctica de l’activitat física en altres contextos de la vida i que així la pràctica de l’esport es converteixi en un mitjà de relació social i d’ocupació saludable del temps d’oci també fora de la classe d’educació física.
D’aquesta manera podem afirmar que aprofitem la pràctica de diferents esports per a què els nens i nenes aprenguin, no només el reglament i els gestos tècnics i tàctics per jugar-hi, si no també per a què aprenguin a ser i a estar amb els altres. D’aquesta manera aconseguim que aquest joc contribueixi al seu desenvolupament integral i, en definitiva, a sentir-se bé quan juguin juntes.

Juguem i aprenem

30 d'octubre 2020