Escola Decroly de Barcelona - L'ESCOLA

 


Passeu i veureu les nostres classes de Primària
L’Escola Decroly de Barcelona està situada al barri de Sant Gervasi. S’ubica en dues torres, una pels alumnes de Jardí d’Infants, des de P2 fins a P5, i l’altre pels alumnes de Primària, des de 1r fins a 6è. (+)
L’ideari de l’Escola està basat en els principis de la pedagogia decrolyana, la catalanitat cultural i la confessionalitat catòlica. (+)
Cal canviar! Exclama un dia Decroly en una primera conferència. Canviar què? El concepte d’infant i, per conseqüent, el de l’educació. L’ambient en què es mou el metge és el de la ciència, per això de bon començament tracta el problema de l’educació amb el mètode científic. (+)
“Cal conduir totes les activitats de l’esperit cap a l’adquisició d’una noció, d’una idea o d’un conjunt d’idees. Està en acord amb la psicologia infantil: els mecanismes de l’esperit no treballen de forma aillada sinó de forma simultània, si més no, ho fan en ràpida successió”. Ovide Decroly (+)
L’home té una estructura mental que li permet captar les coses de forma global i no fragmentada. De la mateixa manera, als nens se’ls hi presenta la realitat com un tot. Per tant per què ensenyar-li el llenguatge fragmentat i no com un tot, per a què després descobreixin per si sols que es pot dividir i reagrupar com la resta de la realitat?

Ovide Decroly va estudiar el projecte d’un mètode d’ensenyament de la lectura que fos “més agradable i més ràpid i que suprimís la necessitat de fer de la lectura una branca especial de l’ensenyament”.
(+)
A l’escola, cada tres setmanes, se celebra una assemblea ordinària on la seva organització ha anat prenent forma a través del temps i la pràctica, de manera que aquestes reunions, són actualment el fruit d’una experiència i l’adaptació a la realitat social que vivim. (+)
Tots els alumnes, formen part des del seu ingrés a l’escola i els més petits des d’Anna Rubiés (P3), d’un dels tres equips en què hem dividit els alumnes: Isards, Dofins i Falcons. (+)