Escola Decroly de Barcelona - L'expressió oral

 

Enguany, el projecte de l’Escola és l’expressió oral, que treballem des de P2 fins a 6è de primària. L’expressió oral és aprendre a parlar i a comunicar-se correctament, fent un bon ús de les diferents llengües parlades a l’escola. El saber explicar de forma adequada requereix diferents tècniques que de ben petits ja hem de començar a incentivar i a treballar. De fet, per expressar-se de forma escrita és necessari una bona expressió oral ja que aquesta ens ajuda a estructurar el nostre pensament i així, comunicar allò que volem dir amb tota claretat i rigorositat. Per això, a l’hora de treballar l’expressió oral des de l’escola cal començar a dominar diferents elements presents en una conversa com ara el llenguatge no verbal, és a dir, la gesticulació, l’entonació i la vocalització, entre d’altres, que són indespensables tot i mostrar un bon nivell de vocabulari.
1 de febrer 2013