Escola Decroly de Barcelona - L'hort

 

L'hort esdevé una eina excel•lent en l'educació per treballar a l'Escola qualsevol tipus de coneixement. Els infants, tot observant, sembrant, tenint cura de l'hort... aprenen de forma molt engrescadora: com és el procés de creixement d'una planta, formular hipòtesis, la relació temps – llargada d'una tija, com són les llavors, però sobretot l'objectiu primordial és el d'aconseguir un respecte per tota la natura.
Durant la preparació recordem què vàrem sembrar el curs anterior per respectar una rotació de cultius. Els passos seguits són netejar la terra, afluixar-la, anivellar el terreny i muntar les parades de les hortalisses.
Per tal que el procés de preparació doni el seu fruit els nens i nenes van realitzant feines de treure males herbes, fulles, beines, recollir la palla cap a la part plantada amb el rasclet, calçar les plantes si s'escau o bé lligar-les, tenir cura del creixement, regar, detectar possibles enemics.

El Jardiner de Primària fent tasques a l'hort
Són moltes les activitats que es poden dur a terme i n'anomenem algunes. La més important per iniciar l'aprenentatge és la de sembrar llavors o fer trasplantament; d'altres per exemple són treballar la identificació d'algunes eines i reconèixer el seu ús, anomenar les principals feines per poder sembrar en bones condicions, practicar exercicis de mesures de longitud, conèixer plantes aromàtiques i diferents llavors, construir un planter a la classe etc.
A partir de l'observació constant de l'hort s'extreuen gran quantitat de característiques d'una planta o animal (hortalisses, plantes aromàtiques, petits animalons...), útils per elaborar senzilles guies didàctiques.

1 de gener 2013