Escola Decroly de Barcelona - Parelles lectores

 

Els alumnes de L’Ermitage (5è) i els alumnes de Ferriére (2on) aquest curs han iniciat un projecte conjunt: PARELLES LECTORES.
Aquest projecte consisteix en ajudar en el procés d’aprenentatge de la lectura i fomentar-ne el plaer. Per aquesta raó, els alumnes s’ajuntaran per parelles el primer dimecres de mes durant una hora. En aquestes trobades els alumnes de cinquè llegiran i explicaran un conte o una història a l’alumne de segon i a mida que vagi avançant el curs podran ser els alumnes de segon els que llegiran als alumnes de cinquè. Els llibres utilitzats a les trobades podran dur-los de casa, de la classe o de la biblioteca de l’escola.

Molt interessant aquest llibre!

Molt interessant aquest llibre!

El dibuix de les parelles
Els continguts que volem treballar són:

- Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura silenciosa o en veu alta.
- Ús d’estratègies de comprensió i interpretació crítica dels missatges audiovisuals adreçats a les nenes i nens de la seva edat.
- Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació.
- Interès i curiositat per mirar, llegir contes o llibres de coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d’un llibre, una notícia o qualsevol altre text.
- Participació en activitats de lectura col•lectiva.

Ara us explicarem la primera trobada. Les tutores van presentar el projecte als alumnes i els hi van dir qui seria la seva parella de lectura. Va ser el moment en el que els alumnes es van presentar i els de segon els hi van mostrar el llibre que havien portat. A continuació els alumnes es van ajuntar per parelles i es van repartir en diferents espais: classes, escales i passadís. Van començar a llegir el conte, van estar atents i van escoltar molt bé. Per finalitzar i que els alumnes es coneguessin una mica millor es van fer un retrat l’un a l’altre.

El dibuix de les parelles

17 d'octubre 2013