Escola Decroly de Barcelona - Per què fem el teler?

 

A l’Escola Decroly el infants aprenem fent i a la classe de Lola Anglada aprenem a fer teler. En aquest article expliquem perquè és important fer el teler i perquè cal fer-lo amb els alumnes de P5.

Segons Decroly, la diferència entre jugar i treballar és la finalitat de cada acció; jugar és quelcom que l’inant fa de manera inconscient i és una acció pròpia i espontània, inherent a la seva natura. En canvi, treballar o fer una feina té un objectiu concret i per tant, requereix certa consciència a l’hora de fer-la. Decroly considerava el joc com una activitat prèvia per poder assumir, més endavant, una feina (en el sentit escolar de la paraula). Així, el teler és una de les activitats que permet als infants començar a distingir entre el que és fer un treball del que és un joc.
Per altra banda, teixint es desenvolupen habilitats de coordinació òculo-manual alhora que s’automatitzen aspectes vinculats a l’esquema corporal (d’un costat a l’altre, a dalt i a baix), no només respecte el propi cos sinó també en relació a un objecte (el teler i les cordes). Per tant, el teler és una activitat prèvia a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura ja que tant la coordinació ull-mà com la maduresa de l’esquema corporal són imprescindibles per desenvolupar algunes de les habilitats bàsiques per iniciar-se en l’aprenentatge de la lecto-escriptura. Cal recordar que segons la neurociència, les neurones que controlen la psicomotricitat fina són les mateixes que controlen la parla i el llenguatge.
Finalment, l’activitat del teler és una tasca individual que requereix concentració i per tant és un exercici d’introspecció, d’estar en un mateix, tot i així, permet ser un moment compartit amb el grup. Generalment, el clima que es genera a l’aula en el moment de fer-lo és especialment distès i relaxat alhora que els infants demostren una gran concentració i esforç en el treball individual.
Com a conclusió, podem dir que el teler afavoreix aspectes com l’esforç, l’atenció, la capacitat de superació, la constància, l’ajuda entre companys/es, la satisfacció per la feina i també permet donar valor a les coses fetes a mà. A més de preparar els infants per l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
Així doncs, una vegada més, podem afirmar que crèixer a l’Escola Decroly suposa un aprenentatge mitjançant la vida i per a la vida.

28 de febrer 2019