Escola Decroly de Barcelona - Aprenentatge significatiu de la llengua anglesa

 

Des de l’escola apostem per l’ensenyament de l’anglès d’una manera vivencial, seguint un enfocament comunicatiu, és a dir, creem situacions que fan que els infants tinguin la necessitat de comunicar-se en anglès i els donem les eines necessàries per fer-ho.
A banda de les dues hores d'anglès a la setmana que marquen les directives del Departament d'Educació, en sumem entre dues i tres més amb:
-arts plàstiques en anglès i en grups reduïts
-iniciació a les TIC a través d'Ipads i ordinadors, en grups reduïts
-monitoratge en anglès cada migdia
-al curs de sisè de primària a l'àrea de teatre es fa servir l'anglès com a llengua vehicular.
A més, aquest any hem afegit dos projectes més relacionats amb la llengua anglesa:Let’s talk i els auxiliars de conversa.


Let’s talk

Let’s talk és una proposta relacionada amb l’àrea d’anglès, per als nens i nenes de primària, que ofereix una hora a la setmana d’expressió oral i el treball més auditiu de la llengua.
A l’estona de Let's talk es donen situacions comunicatives que impliquen expressar-se tot donant sentit a les noves paraules i per tant afavorint la comprensió i expressió orals. Així, es posen en pràctica els continguts i el vocabulari de l’àrea d’anglès mitjançant activitats lúdiques com jocs, cançons, balls, dinàmiques grupals, etc.

Auxiliars de conversa

A l’Escola fa anys que realitzem projectes anuals relacionats amb la sostenibilitat. Aquest curs engeguem un ambiciós projecte triennal amb un doble objectiu: empoderar els alumnes en la presa de decisions i adquirir aprenentatges competencials a partir de les propostes sostenibles sorgides de l’alumnat. És per això que el programa Ignite Your Passion de l’associació internacional AIESEC ens ha semblat una excel·lent manera d’unir aquests dos punts.
AIESEC és una associació internacional sense ànim de lucre, que fomenta i promou l’entesa internacional i la cooperació entre les nacions mitjançant les seves comunitats d’estudiants i voluntaris, per tal de proveïr-los d’experiència pràctica i major possibilitat d’inserció en la societat.
En dos períodes de sis setmanes comptem a l'escola amb persones voluntàries vingudes d’arreu del món que, amb l’anglès com a llengua vehicular, realitzen tallers relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que el 2015 l’ONU va adoptar com a crida a protegir el planeta, posar fi a la pobresa i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat. També realitzen sessions de conversa en petit grup millorant la comprensió i l’expressió oral de l'anglès dels alumnes.
Les persones voluntàries s’allotgen amb famílies de l’escola.

7 de novembre 2019