Escola Decroly de Barcelona - PRESENTACIÓ DE L'ESCOLA

 

L’Escola Decroly de Barcelona està situada al barri de Sant Gervasi. S’ubica en una torre, pels alumnes d'Infantil i Primària des de P3 fins a 6è.

El nostre objectiu és l’educació dels infants seguint els principis de la pedagogia decrolyana.

L’Escola Decroly de Barcelona va ésser fundada el 1958 pel pedagog i prevere Josep M. Bosch i uns pares interessats en crear una escola a Barcelona que s’adaptés millor a les necessitats del infants. Una escola que, per una banda, entronqués amb la renovació pedagògica catalana i que, per l’altre, continués considerant els valors pedagògics tradicionals. Inicialment l’Escola només acollia infants petits i ben aviat va adoptar com a sistema d’Ensenyament el mètode Decroly, practicat amb èxit a Bèlgica. Amb més de 50 anys d’existència, ha estat fidel als principis decrolyans, adaptant-los a la realitat catalana i actualitzant-los constantment amb la dinàmica del moment.

Actualment la titularitat de l’Escola és una Fundació Privada constituïda, el juny de l’any 2000, i formada per pares, mestres, antics alumnes i col·laboradors. Regeix i representa aquesta Fundació un Patronat format per pares i antics alumnes, tal com preveu els seus estatuts. Aquesta Patronat és qui gestiona els interessos administratius i vetlla pels principis fundacionals de l’Escola.