Escola Decroly de Barcelona - Primera Assemblea

 

El dia 1 d'octubre es va celebrar la primera assemblea del curs. A continuació es poden veure els resultats obtinguts pels alumnes de Primària, els alumnes que formen el nou govern i els acords assolits a l'assemblea per a les properes tres setmanes:

Puntuació dels equips

Elecció del nou govern

Acords de l'assemblea

Propera Assemblea, dimarts 22 d'octubre de 2013
18 d'octubre 2013