Escola Decroly de Barcelona - Què vull treballar?

 

Aquesta és la pregunta que es plantegen tots els divendres els nens i les nenes de Sant Francesc. Agafen la seva llibreta, observen el cercle i trien un contingut per treballar.
Després pensen quina activitat realitzaran per assolir aquest contingut i amb qui la volen fer. En ocasions, tenen molt clar què volen, però altres vegades demanen consells als companys: “Com vas practicar els verbs?” o a la mestra: “Tens algun joc per treballar el lèxic?”

Un altre aspecte que escullen és el lloc més adequat per treballar-hi. Aquí hi intervé el gust de cadascú i les característiques de la pròpia activitat: a la catifa, a la taula, al passadís, a la biblioteca... I així ja estan preparats per posar-se a treballar.

El Nico s’inventa tot sol un joc de taula per a practicar la r i la rr a la catifa.
L’Adriana i la Jimena, assegudes a la catifa, dedueixen quan escriure ll o y buscant paraules que les continguin a una lectura que han triat.
El Matteo i el Raúl s’inventen un joc de cartes sobre diferents famílies lèxiques al passadís.
La Lola i la María G. practiquen les síl·labes tot jugant a les paraules encadenades a la catifa.
La Martina aplica la erra o la doble erra escrivint endevinalles asseguda a la taula.
La Mariona G., el Raúl i el Nico realitzen un joc de mímica a la catifa per a aprendre els verbs.
La Poppy i la Siena s’escriuen postals assegudes a la taula.
L’Amit, L’Ignasi, el Max i l’Oriol aprenen les síl·labes amb un joc a la catifa.
I quin és el paper de la mestra? Ella observa els infants, què fan, com s’hi relacionen, els ajuda quan ho demanen, tant oferint materials com suggerint activitats, i també els acompanya en els possibles conflictes que hi puguin sorgir.

En definitiva, la mestra fa de mediadora entre l’alumne i l’aprenentatge.
Amb aquesta dinàmica els nens i les nenes aprenen a treballar de forma autònoma i prenen consciència del seu propi aprenentatge, plantejant-se qüestions, com ara: què sé, què em falta per aprendre, què necessito per aprendre, com aprenc, com m’agrada treballar, a quin lloc estic més a gust, amb qui puc aprendre millor, necessito ajuda...? D’aquest manera, l’infant es va coneixent i aprèn a ajustar la seva actuació davant dels aprenentatges, desenvolupant dues competències cabdals per al seu creixement: l’autonomia i l’aprendre a aprendre.
4 d'abril 2018