Escola Decroly de Barcelona - Taller de fusteria

 

Aquest trimestre acabem el taller de fusteria amb un projecte elaborat per cada infant.

El primer trimestre vam aprendre a clavar, llimar, cargolar, descargolar, perforar i a treure claus. Un cop hem estat més o menys hàbils amb el treball de la fusta, cada infant ha escollit fer un projecte posant en pràctica la creativitat, la imaginació i la destresa manual.

Els passos que han seguit han estat els següents:

Elecció del projecte

Recerca del material necessari per fer-lo

Disseny sobre el paper del projecte

Planificació dels passos a fer

Com amb qualsevol aprenentatge, el més interessant del taller no ha estat el projecte final sinó el procés que ha seguit cada infant durant l’elaboració: decidir què fer, l’elecció dels materials, la fidelitat a la planificació inicial, la improvisació i resolució de problemes en el muntatge, etc.
Per acabar, hem fet una exposició al pati amb tots els treballs per tal que tots els nens i nenes de l'escola poguéssin veure totes les creacions.

19 de març