Escola Decroly de Barcelona - Treballem l’expressió oral: Els debats

 

Aquest any el projecte de l’escola és l’expressió oral.
Per a treballar-ho a l’àrea de castellà, els nens i nenes de Mn. Bosch van trobar interessant realitzar diferents debats sobre diversos temes d’interès que motivaven als nens. Així, el primer debat que van realitzar tractava sobre les escoles i la seva necessitat en la societat actual; el segon sobre la pobresa i les diferències socials; i, actualment n’estan preparant un sobre l’homosexualitat ja que a observació han treballat el tema.

Un debat és un diàleg entre diferents persones i per dur-lo a terme cal un procés:
1r. Escollim un tema entre tots.
2n. Formem els quatre grups que ens calen per dur a terme el debat.
-El jurat és qui durant el debat fa de mediador entre les dues postures i exerceix de moderador dirigint el debat assignant qui parla i controlant el temps. El jurat és, també, qui al finalitzar el debat decideix quin grup guanya el debat.
-El grup que defensa la postura “a favor”.
-El grup que defensa la postura “en contra”.
-El públic que planteja qüestions a ambdós grups.
3r.Deixem una setmana de marge per a preparar els arguments que s’aportaran durant el debat.
4t. Sessió de debat. Els dos equips han de debatre i rebatre entre ells aportant arguments ben fonamentats mentre el jurat va prenent nota, observant i valorant com ho fan, si respecten el torn de paraula, si el vocabulari emprat és el correcte, etc. Tot seguit s’obra un torn de preguntes on el públic ha de buscar qüestions relacionades amb el tema i les ha de fer als dos equips, els quals han d’intentar respondre el més ràpid possible refutant si cal arguments de l’equip contrari. Finalment, el jurat es retira a elegir quin equip ha defensat millor la seva postura, tenint en compte les seves anotacions, qui ha fet millors argumentacions sense contradir-se, etc. explicitant unes conclusions i per tant, anunciant el guanyador.
9 de maig 2013