Escola Decroly de Barcelona - Van sortir bulbs a la sorpresa

 

A principis del mes de Febrer vam fer la sorpresa del Jan i van sortir bulbs que va portar d’Holanda.
N’hi havia 10 i els vam plantar a les jardineres de la terrassa.
Només quedava buscar el lloc idoni per plantar-los i vam estar investigant a on els tocaria el sol directe i a també l’ombra. Vam triar tres espais diferents, un per a cada jardinera, i vam veure que no creixen al mateix ritme. Aquest fet va provocar un debat i vam arribar a la conclusió que nosaltres també creixem uns més ràpids que els altres i que per això és tan important l’alimentació com l’entorn.
Cada dia que passàvem per davant miràvem com creixien, després de 45 dies vam poder dir que ja teníem Tulipes a l’escola. El primer bulb que es va obrir va ser el vermell, com que no sabíem de quin color eren els altres bulbs ens tocarà esperar.
Als pocs dies es van obrir els restants i van resultar ser del mateix color, vermell maduixa, després les vam dibuixar amb pintura, tot intentant fer-les a la mida real.

22 de març 2017