Escola Decroly de Barcelona - Creem un diari

 

Els alumnes d’Ermitage hem creat un diari a les classes de castellà.
Primer, hem analitzat una notícia: quines parts té i quines són les seves característiques. Ens hem adonat que la majoria de notícies estan redactades de manera que s’hi poden trobar les respostes a les següents preguntes: què ha passat, quan, on, a qui, per què, quants... Hem fet un diagrama amb aquestes preguntes formant una estrella.
Després d’analitzar diverses notícies, ens hem fixat en com són els diaris: què hi ha a la portada, quins textos hi podem trobar i com estan classificats.
Aleshores, hem decidit que nosaltres farem el nostre propi diari, amb notícies que ens cridin l’atenció, que es dirà DECRODIARI. Ens hem organitzat en grups i cadascun d’ells s’ha encarregat d’una secció del nostre diari. Cada integrant del grup ha portat una notícia relacionada amb el tema triat i entre tot el grup n’hem escollit una. Hem buscat les idees principals de la notícia fent servir "l’
estrella de les preguntes”. Després, hem redactat la notícia amb les nostres pròpies paraules. Finalment, hem corregit les faltes d’ortografia, utilitzant els diccionaris i amb l’ajuda dels companys i de la mestra.
A la classe de TIC, hem dissenyat la notícia fent servir l’aplicació Canva. Cadascú ha triat la disposició del text i de les imatges, la font i la seva mida, els colors, el fons... Alguns hem utilitzat les plantilles que ens donava el programa i d’altres hem creat des de zero el nostre propi disseny. També hem pogut dissenyar una portada per al diari.
Aquí teniu alguns resultats. Esperem que us agradi!

Llegim, comprenem i creem!

1 de març