Escola Decroly de Barcelona - Les classes

 

"... I les classes, tant poc “classes”, amb les parets rialleres animades, amb les línies i els colors generosos dels més petits. Després tot un material, venturer i sense cap valor comercial, però preciós, el de l'ambient, el dels interessos infantils. Pot ser amb l'aspecte d'andròmines, peró amb un sentit. Prestatges i armaris, que poden semblar un calaix de sastre, però ordenat en el fons, acurat, resultat dels càrrecs que tènen els infants i que representen un joc de responsabilitats individuals i col·lectives. ..."

Valérie Decordes
Fragment del prefaci de "Iniciació al Mètode Decroly"
J.M.Bosch- M. Muset


Benvinguts a la classe dels mes petits!
Margarida Muset, pedagoga i llicenciada en Filosofia i Lletres, començà a treballar com a mestra de l'escola Decroly als anys seixanta. Assistí a diferents cursos sobre el mètode, i més endavant participà en jornades i conferències per a la difusió del mètode Decroly. Esdevingué, per oposició, mestra de l'escola pública, però tot i així seguí treballant per a la divulgació de la metodologia decrolyana mitjançant cursos i conferències. Coautora junt amb Mossèn Bosch del llibre Iniciació al mètode Decroly (ed. Teide, 1980); actualment exerceix com a Sotsdirectora general d'Ensenyament a Catalunya. (+)
Anna Rubiés, mestra i pedagoga treballà a les escoles municipals de Barcelona entre el 1920 i 1940. Coneixia i treballava amb les idees de Piaget, Dotrens, Freinet, Bühler i, molt especialment, les de Montessori i Decroly. Fou la introductora del mètode global de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura a Catalunya. Fruit de la seva tasca d'investigació i divulgació de les idees i les experiències decrolyanes, va publicar diferents llibres com Lectura i escriptura global o El llenguatge i la lectura. (+)

La nostre classe està al costat del nostre lledoner
Valérie Decordes va començar a treballar a l'escola Decroly de Brussel·les cap al 1920. Va col·laborar amb Mossèn Bosch a la fundació del Jardí d'infants de la nostra escola, compartint les seves experiències i donant conferències i orientacions als mestres. Enamorada del mètode, ha estat una de les persones que més ha escrit sobre aquesta metodologia. Entre les seves obres destaquem: Le Dr. Decroly et quelques uns de ses principes éducatifs, L'École Decroly de Barcelonne a 25 ans, Jardin d'Enfants: notes prises à l'École Decroly (+)

(definir text)
Lola Anglada, escriptora i dibuixant , es dedicà a la narració i la il·lustració de contes infantils. La riquesa del seu vocabulari descriu històries plenes d'imaginació i fantasia, amor i respecte vers tots els seus personatges: nens, nenes, animals, plantes, flors... Col·laborà amb l'Escola en diferents ocasions i la va visitar diverses vegades. Va estar molt contenta quan va saber que posàvem el seu nom a la classe en què l'edat dels nens permet crear un món imaginatiu i fantàstic com el dels seus contes. D'aquests, en destaquem: Contes del paradís, Margarida, El més petit de tots i Contes d'argent. (+)
L'Aladern
L'edifici on s'ubica l'educació primària s'anomena Aladern, un dels arbres que podem trobar al jardí de l'escola.
Els noms de les classes corresponen als següents nivells educatius:

(definir text)
Pau Vila (segle XX) pedagog i geògraf que fundà l'Escola Horaciana. Devem la divisió comarcal i territorial de Catalunya (1932 i 1938) a l'equip que ell va formar. Publicà una col·lecció de mapes escolars i diversos llibres de geografia. L'any 1976 rebé el Premi d'Honor de la llengua catalana (+)
Adolphe Ferrière (segles XIX-XX) pedagog suís. Professor de l'Institut Jean Jacques Rousseau de Ginebra, va ser un gran promotor de les escoles actives. Insistí en l'activitat de l'esperit en els mètodes actius. Va escriure diferents obres de pedagogia, la principal de les quals fou L'École active (L'Escola Activa). (+)
Sant Francesc d'Assís (segles XII-XIII) fou fundador de l'ordre dels franciscans. Fill d'un ric marxant italià, de jove es dedicà a les armes. Als 25 anys abandonà la casa dels pares i es reclogué en una ermita. Fou el primer que va representar el Pessebre en una cova. Cantava a les places, predicava als ocells i apaivagava el llop. (+)
Hi ha més entrades